Czytelnia on-line

Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe Terapia 2020, 10 ( 393 ) :  58  -  69

Nisko, jeszcze niżej. Nowe badania i wytyczne postępowania w hipercholesterolemii i hiperurykemii

Low, even lower. New data and guidelines for the management of hypercholesterolaemia and hyperuricaemia

Summary: A case of 58-years old male is present, in whom apart from achieving the goals of antihypertensive and hypoglycaemic therapy, it was necessary to modify the lipid-lowering and hypouricemic therapy. Recent studies and guidelines indicate the benefits of obtaining both LDL cholesterol and uric acid levels lower than before. For the treatment of hyperuricaemia, guidelines call for consideration of treatment with allopurinol. However, in the treatment of hypercholesterolaemia, intensive therapy will increasingly be based on statins and ezetimibe. The use of a combined preparation (in the presented case rosuvastatin + ezetimibe) is associated not only with a greater reduction in LDL cholesterol but also has a positive effect on the degree of compliance.
Keywords: hypercholesterolaemia, statin, ezetimibe, single pill combination, uric acid, allopurinol
Słowa kluczowe: hipercholesterolemia, statyny ezetymib, preparat złożony, kwas moczowy, allopurynol

58-letni pacjent obecnie bez leczenia z przyczyn sercowo-naczyniowych. Od roku podwyższone wartości ciśnienia tętniczego, ale chory do tej pory odmawiał rozpoczęcia farmakoterapii. Obecnie zgłosił się na wizytę, gdyż częściej występują u niego bóle głowy, które trwają kilka godzin i chory wiąże je z wyższymi wartościami ciśnienia tętniczego ‒ wartości te w pomiarach domowych mieszczą się w zakresie 140‒160/90‒100 mm Hg.
Pacjent nie zgłasza innych dolegliwości. 

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: