Czytelnia on-line

Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe Terapia 2021, 6 ( 401 ) :  18  -  24

Fala pandemii za falą, a miażdżyca postępuje

One pandemic wave after another, and atherosclerosis is progressing

Summary: One of the most common complications of high blood pressure - lipid disorders are one of the major diseases leading to cardiovascular development, including heart attack and stroke. The main goal of the treatment of lipid disorders is to achieve the goal of LDL cholesterol assessment. To complement the development of the number of heart attacks and strokes. To achieve the goals of lipid dysfunction, high statin standards should be used, often in conjunction with ezetimibe. This is important in improving cardiovascular risk, especially during the COVID-19 pandemic.
Keywords: lipid disorders, COVID-19, statins
Słowa kluczowe: zaburzenia gospodarki lipidowej, COVID-19, statyny

Główne modyfikowalne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego wpływające na częstość występowania zawałów serca i/lub udarów mózgu to: nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia i palenie tytoniu (1‒3). Podwyższone stężenie cholesterolu w osoczu ściśle koreluje z występowaniem chorób sercowo-naczyniowych, w tym właśnie udaru mózgu i zawału serca. Dowiedziono, że za około 33% przypadków choroby niedokrwiennej serca odpowiedzialne są zaburzenia gospodarki lipidowej (1,2). Co więcej, obliczono, że wiąże się to z 2,6 mln zgonów rocznie (4).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:

Dodaj komentarz