Czytelnia on-line

Czerwiec 2021 NR 6 ( 401 )

Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.

Spis treści:

Hiperkaliemia u chorych z nadciśnieniem tętniczym

  Autorzy:
 • Stanisław Surma
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
Słowa kluczowe: hiperkaliemia, nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek

Fala pandemii za falą, a miażdżyca postępuje

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: zaburzenia gospodarki lipidowej, COVID-19, statyny

Progresja miażdżycy – znaczenie kontroli zarówno ciśnienia tętniczego, jak i hipercholesterolemii

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, leczenie

Od przerostu mięśnia lewej komory do niewydolności serca – znaczenie kontroli ciśnienia tętniczego

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, przerost mięśnia lewej komory, niewydolność serca, strategia leczenia

Czy optymalne leczenie nadciśnienia tętniczego może ingerować w niekorzystną relację między sztywnością tętnic a rozwojem udaru mózgowego?

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, sztywność naczyń, starzenie się, leczenie

Lacydypina we współczesnej terapii nadciśnienia tętniczego i chorób towarzyszących

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Słowa kluczowe: dihydropirydynowi antagoniści wapnia [DHP-AW], lacydypina, nadciśnienie tętnicze, przewlekły zespół wieńcowy

β-adrenolityki w terapii nadciśnienia tętniczego – optymalny wybór w określonych sytuacjach klinicznych

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: hypertension, treatment, β-blockers

Leczenie skojarzone antagonistą receptora angiotensyny II i diuretykiem tiazydowym na przykładzie telmisartanu i hydrochlorotiazydu

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, telmisartan, hydrochlorotiazyd, terapia skojarzona

Inhibitory PCSK9 u chorych z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym – nowa możliwość terapii nie tylko w rodzinnej hipercholesterolemii

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: hipercholesterolemia, wysokie/bardzo wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe, inhibitory PCSK