Czytelnia on-line

Lipiec 2018 NR 7 ( 366 )

Medycyna rodzinna

Redaktor numeru: dr hab. n. med., prof. nadzw. PMWSZ Jarosław Drobnik

Spis treści:

Stłuszczenie wątroby a cukrzyca

  Autorzy:
 • dr n. med. Urszula Grata-Borkowska
 • lek. Roma Roemer-Ślimak
 • mgr Renata Jażdż-Zaleska
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. PMWSZ Jarosław Drobnik
Słowa kluczowe: niealkoholowe stłuszczenie wątroby, niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby, cukrzyca

Zaburzenia perystaltyki przewodu pokarmowego u pacjentów w praktyce lekarza POZ

  Autorzy:
 • lek. Aleksandra Wontor-Buksińska
Słowa kluczowe: zaparcie, dyspepsja czynnościowa, zespół dolegliwości poposiłkowych, zespół bólu w nadbrzuszu, gastropareza

Zespół jelita drażliwego – problem stale aktualny

  Autorzy:
 • lek. Roma Roemer-Ślimak
 • lek. Bogusław Paliszek-Saładyga
 • dr n. med. Bartosz J. Sapilak
Słowa kluczowe: zespół jelita drażliwego, diagnostyka, zalecenia dietetyczne, dieta low FODMAP, farmakoterapia, psychoterapia

Zespół wyniszczenia nowotworowego – postępowanie z pacjentem w POZ

  Autorzy:
 • lek. Michał Jędrzejek
 • lek. Monika Brychcy
 • dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak
Słowa kluczowe: kacheksja, wyniszczenie nowotworowe, zespół anorektyczno-kachektyczny

Żywienie i dieta u osób w podeszłym wieku

  Autorzy:
 • dr n. med. Urszula Grata-Borkowska
 • dr hab. n. med. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. PMWSZ Jarosław Drobnik
 • lek. Paulina Węgierek
 • lek. stom. Joanna Furtak-Pobrotyn
Słowa kluczowe: pacjent geriatryczny, ocena stanu odżywienia, dieta

Niedobór witaminy B1 – objawy i leczenie

  Autorzy:
 • dr n. med. Bartosz J. Sapilak
 • dr n. med. Anna Hans-Wytrychowska
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. PMWSZ Jarosław Drobnik
Słowa kluczowe: tiamina, niedobór, objawy, leczenie

Jak odróżnić katar i przeziębienie od alergii?

  Autorzy:
 • dr n. med. Krzysztof Wytrychowski
 • dr n. med. Anna Hans-Wytrychowska
 • dr n. med. Bartosz J. Sapilak
Słowa kluczowe: alergiczny nieżyt nosa, niealergiczny nieżyt nosa, diagnostyka alergii

Astma u osób w podeszłym wieku

  Autorzy:
 • dr n. med. Bartosz J. Sapilak
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. PMWSZ Jarosław Drobnik
Słowa kluczowe: astma, diagnostyka, terapia, wiek podeszły

Najczęstsze choroby bakteryjne skóry w praktyce lekarza rodzinnego

  Autorzy:
 • lek. Paulina Węgierek
 • dr n. med. Urszula Grata-Borkowska
 • lek. Roma Roemer-Ślimak
 • dr hab. n. med. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak
Słowa kluczowe: choroby infekcyjne skóry, liszajec zakaźny, zapalenie mieszków włosowych, czyrak, róża, zapalenie tkanki łącznej

Przewlekła pokrzywka – diagnostyka i postępowanie. Przegląd wytycznych

  Autorzy:
 • lek. Roma Roemer-Ślimak
 • dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak
 • dr n. med. Urszula Grata-Borkowska
 • dr hab. n. med. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. PMWSZ Jarosław Drobnik
Słowa kluczowe: pokrzywka, leki antyhistaminowe pierwszej i drugiej generacji, leki antyleukotrienowe, omalizumab, dzieci, ciąża

Przewlekłe bóle mięśniowo-stawowe – czy na pewno dobrze je leczymy?

  Autorzy:
 • lek. Michał Jędrzejek
 • dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak
 • lek. stom. Joanna Furtak-Pobrotyn
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. PMWSZ Jarosław Drobnik
Słowa kluczowe: ból, ból mięśniowo-stawowy, podstawowa opieka zdrowotna

Krótkotrwałe leczenie bezsenności

  Autorzy:
 • dr n. med. Bartosz J. Sapilak
Słowa kluczowe: bezsenność krótkotrwała, objawy, leczenie

Zalecenia dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego w podstawowej opiece zdrowotnej

  Autorzy:
 • lek. Mateusz Baran
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. PMWSZ Jarosław Drobnik
 • lek. stom. Joanna Furtak-Pobrotyn
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, blokery kanału wapniowego, inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści receptora angiotensyny II, diuretyki, β-blokery

Otępienie – coraz częstszy problem w gabinecie lekarza rodzinnego

  Autorzy:
 • lek. Dorota Kuczborska-Majda
 • dr n. med. Piotr Baranowski
Słowa kluczowe: otępienie, choroba Alzheimera, funkcje poznawcze

Astma ciężka niekontrolowana – co może zrobić lekarz POZ?

  Autorzy:
 • mgr Joanna Molińska
 • dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: astma ciężka, omalizumab, mepolizumab, program lekowy, leczenie astmy

Omalizumab i mepolizumab jako alternatywa dla systemowych GKS w leczeniu ciężkiej niekontrolowanej astmy

  Autorzy:
 • mgr farm. Katarzyna Molińska
 • dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: astma ciężka niekontrolowana, omalizumab, mepolizumab, przeciwciała monoklonalne, glikokortykosteroidy systemowe