Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Miesięcznik TERAPIA jest przeznaczony tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz. 1381, z późniejszymi zmianami
i rozporządzeniami)

 

 

W czerwcowym wydaniu TERAPII ukazały się dwie prace omawiające temat szczepień w kontekście pandemii COVID-19. Zapraszamy do lektury!

 


Zapraszamy do lektury wydań TERAPII poświęconych tematyce SARS-CoV-2 i COVID-19. Publikacje są dostępne bez opłat w postaci pliku PDF do czytania online lub pobrania.

Mamy nadzieję, że artykuły przygotowane przez wybitnych specjalistów medycyny pozwolą na uporządkowanie aktualnego (w momencie wydania) stanu wiedzy na temat wirusa i ułatwią lekarzom podejmowanie możliwie najtrafniejszych decyzji w walce  o zdrowie pacjentów.

 


 

 


 

 


 

Spis treści:

Prognoza epidemiologiczna pandemii SARS-CoV-2

Ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 dla personelu medycznego w POZ

Wczesne objawy COVID-19 – kiedy podejrzewać, jak rozpoznać?

Czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu choroby pacjenta z COVID-19

Postępowanie u chorych na astmę lub POChP w dobie epidemii COVID-19

Chlorochina w terapii zakażeń o etiologii koronawirusowej – aktualny stan wiedzy

Schemat postępowania z pacjentem z podejrzeniem COVID-19 w szpitalach jednoimiennych

Proponowana farmakoterapia w przebiegu infekcji SARS-CoV-2 uwzględniająca możliwe działania niepożądane, przeciwwskazania i interakcje lekowe

Pobierz pełną wersję tutaj.

 


 

Prof. Lidia Brydak o SARS-CoV-2

W artykule opublikowanym w marcowym wydaniu TERAPII prof. Lidia Brydak omówiła nowego koronawirusa. Praca jest już dostępna na naszej stronie, zapraszamy do lektury.

Koronawirusy (CoV) to największa grupa wirusow należących do rzędu Nidovirales (rodzina Coronaviridae). Zostały one sklasyfikowane do dwóch porodzin: Coronavirinae i Torovirinae. Pod względem cech genetycznych poszczególnych gatunków w podrodzinie Coronavirinae wyodrębniono cztery rodzaje koronawirusow: alfa, beta, delta oraz gamma. Z języka łacińskiego corona oznacza wieniec lub koronę. Nazwa ta pochodzi od wyglądu wirionów widocznych dopiero w mikroskopie elektronowym.

Artykuł jest dostępny w tym miejscu.

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dr. hab. n. med. Tomasza Dzieciątkowskiego i mgr inż. Pauliny Otto "Możliwe korelacje pomiędzy szczepieniem BCG a zapadalnością na COVID-19".

Artykuł do pobrania tutaj.

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem