COVID-19

Terapia o COVID-19

Zapraszamy serdecznie do lektury artykułów oraz wydań specjalnych miesięcznika TERAPIA, poświęconych tematyce SARS-CoV-2 i COVID-19. Publikacje te są dostępne bez opłat w postaci plików pdf do czytania on-line lub pobrania.

Mamy nadzieję, że artykuły przygotowane przez wybitnych polskich specjalistów z wiodących ośrodków klinicznych pozwolą na uporządkowanie aktualnego (w momencie wydania) stanu wiedzy na temat koronawirusa oraz ułatwią lekarzom podejmowanie właściwych, skutecznych decyzji w walce o zdrowie i życie pacjentów.

2021-10-19

Niepożądane odczyny poszczepienne po szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2: ich częstość i znaczenie kliniczne

Szczepionki stanowią jedno z najlepszych możliwych rozwiązań pandemii COVID-19. Dystrybucja szczepionek na świecie nie uległa jeszcze poprawie, częściowo z powodu częstych obaw opinii publicznej dotyczących możliwych skutków ubocznych szczepień. Chociaż...

2021-10-06

Warianty genetyczne SARS-CoV-2 i ich znaczenie

Choroba COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, stała się w XXI wieku bezprecedensowym wyzwaniem dla światowego zdrowia publicznego. Pojawiła się pod koniec 2019 r. na terenie chińskiej prowincji Hubei, a jej czynnik etiologiczny został szybko...

2021-08-18

Fala pandemii za falą, a miażdżyca postępuje

Główne modyfikowalne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego wpływające na częstość występowania zawałów serca i/lub udarów mózgu to: nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia i palenie tytoniu (1‒3). Podwyższone stężenie cholesterolu w osoczu ściśle koreluje z...

2021-07-08

Zmiany skórne w przebiegu COVID-19

COVID-19 zdominował system ochrony zdrowotnej na całym świecie. Pandemia, wynikająca z zakażenia wirusem SARS-CoV-2, która zaczęła się rozprzestrzeniać na początku 2020 r., wciąż jest obecna, a przybywająca liczba chorych na całym świecie przynosi coraz to...

2021-06-25

Powikłania neurologiczne w przebiegu COVID-19 a terapia witaminami z grupy B

COVID-19 jest chorobą o bardzo zróżnicowanym przebiegu, a najczęściej obserwowanymi objawami w trakcie infekcji wirusem SARS-CoV-2 są: gorączka, kaszel, duszność, silne osłabienie, bóle mięśniowe i kostno-stawowe. Pozostałe objawy, tj. bóle głowy, utrata smaku...

2021-04-08

Krajobraz po burzy, czyli leczenie ozdrowieńca z wielochorobowością po COVID-19

Minął właśnie rok odkąd ludzkość stanęła oko w oko z jednym z największych zagrożeń w skali globalnej, jakim stał się wybuch pandemii SARS-CoV-2. Jeden ok intensywnie nabywanych doświadczeń z nową jednostką chorobową, której jako lekarze uczymy się z pokorą...

2021-01-14

Znaczenie leków mukoaktywnych w okresie pandemii COVID-19

Choroby układu oddechowego to jedne z najczęstszych schorzeń w Unii Europejskiej. Są przyczyną 7% przyjęć do szpitali i 12% zgonów. Leczenie tych chorób oraz koszty pośrednie stanowią poważne obciążenie dla systemu ochrony zdrowia i budżetu państw.
Pandemia...

2021-01-14

Zaostrzenie przewlekłej choroby uchyłkowej – szczególne zagrożenie w dobie COVID-19

Uchyłki, małe, workowate uwypuklenia w ścianie jelita grubego, są jedną z najczęstszych spotykanych nieprawidłowości w przewodzie pokarmowym. Częstość ich występowania rośnie z wiekiem. Mogą nie powodować żadnych dolegliwości bądź dawać objawy o różnym stopniu...

2021-01-12

Nie odstawiać terapii przewlekłych w dobie COVID-19. Cykliczna terapia skojarzona w chorobie uchyłkowej – kiedy, komu, ile i dlaczego?

Obecny czas pandemii to utrudniony dostęp pacjenta do lekarza, to wizyty zdalne u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, trudna sytuacja w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) i oddziałach szpitalnych. Dlatego też nadrzędnym celem terapii chorób...

2021-01-21

Szczepić się czy nie szczepić przeciwko grypie podczas pandemii SARS-CoV-2?

Grypa, problem stary jak świat, dziesiątkowała ludzką populację od najdawniejszych czasów. Choć była ona i jeszcze ciągle jest przyczyną nie tylko wielu tragedii i liczonych w miliardach euro skutków ekonomicznych w świecie, to dalej jest bardzo lekceważona np...

2021-01-21

Leczenie alergicznego nieżytu nosa (ANN) w czasie pandemii COVID-19

Leczenie alergicznego nieżytu nosa (ANN) dla większości z nas wydaje się zadaniem dość łatwym. Niemniej jednak, z wielu Państwa i moich doświadczeń wynika, że tak nie jest. Najtrudniejsze w leczeniu ANN jest opanowanie zatkania nosa oraz przekonanie pacjenta...

2021-01-21

Strategie leczenia COVID-19

Choroba COVID-19 (coronavirus disease 2019) jest infekcją dróg oddechowych spowodowaną przez wirus SARS-CoV-2. Pierwszy przypadek został wykryty w Wuhan (Chiny) w grudniu 2019, a 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię COVID-19. Według...

2021-01-22

Nowoczesne postępowanie u pacjentów z kaszlem. Kiedy i dla kogo?

Kaszel jest naturalnym odruchem obronnym, przede wszystkim z dolnych i górnych dróg oddechowych. Nie należy jednak zapominać, że receptory kaszlowe znajdują się w uchu środkowym, żołądku, przeponie i osierdziu. Do czasu pandemii COVID-19 objaw ten nie stanowił...

2021-01-30

Szczepienia w czasie pandemii COVID-19

Pierwsze zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w Polsce zostało stwierdzone 4 marca 2020. Od tego czasu narzucone zostały liczne ograniczenia w życiu społecznym i zmiany w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej. Został wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, następnie...

2021-01-30

Szczepionki przeciwko SARS-CoV-2: obecny stan wiedzy

Pod koniec grudnia 2019 r. w chińskim mieście Wuhan opisano kilka przypadków nieznanego zapalenia płuc. Choroba miała się rozpocząć już na początku grudnia lub listopada (1), a liczba zakażeń rosła szybko, zaś patogen rozprzestrzenił się na ponad 203 kraje, m...

2021-01-19

Stanowisko polskich ekspertów dotyczące nebulizacji w okresie pandemii COVID-19

W pracy przedstawiono aktualne stanowisko polskich ekspertów dotyczące nebulizacji w czasie pandemii COVID-19 oparte na stanie wiedzy z dnia 12 maja 2020 r.

2021-01-19

Rola kontroli przewlekłych chorób obturacyjnych płuc w dobie COVID-19

Astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) należą do najczęściej spotykanych w praktyce lekarskiej przewlekłych chorób układu oddechowego. Wyniki badań epidemiologicznych szacują, że na astmę oskrzelową choruje ponad 12% dzieci i młodzieży oraz 5‒7%...

2021-01-25

Lęk i depresja u chorych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego w dobie pandemii SARS-CoV-2 - praktyczne wskazówki

Konieczność izolacji, praca zdalna, brak kontaktu ze znajomymi i rodziną, coraz większe obostrzenia mające na celu egzekwowanie nakazu dystansowania społecznego, niepewna przyszłość – niemal z dnia na dzień Polacy znaleźli się w obliczu przymusu stawienia...

2021-02-05

Nowy koronawirus – SARS-CoV-2

Już Heraklit z Efezu powiedział: „Nic nie jest stałe, oprócz zmian”, które czasem jest modyfikowane: „Przyroda lęka się próżni”. Koronawirusy (CoV) to największa grupa wirusów należących do rzędu Nidovirales (rodzina Coronaviridae). Zostały one sklasyfikowane...

Styczeń 2021 NR 1 ( 396 )

Pneumonologia w pandemii COVID-19

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

Lipiec 2020 NR 7 ( 390 )

COVID-19 - aktualny stan wiedzy

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

Maj 2020 NR 5 ( 388 )

Nefrologia i transplantologia w epoce COVID

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik