Artykuły autora

prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko

Terapia przewlekłej niewydolności serca w 2022 r. – ewolucja czy rewolucja? Co zmieniają tegoroczne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w praktyce lekarza rodzinnego?

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko
Słowa kluczowe: przewlekła niewydolność serca, HFrEF, HFmrEF, HFpEF, wytyczne postępowania

Jest ryzyko, jest terapia, czyli jak skutecznie zarządzać ryzykiem sercowo-naczyniowym pacjentów według nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego?

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko
Słowa kluczowe: ryzyko sercowo-naczyniowe, prewencja, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, hiperlipidemia

Lacydypina we współczesnej terapii nadciśnienia tętniczego i chorób towarzyszących

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst., prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Słowa kluczowe: dihydropirydynowi antagoniści wapnia [DHP-AW], lacydypina, nadciśnienie tętnicze, przewlekły zespół wieńcowy

Hipokaliemia a COVID-19 – wyjątek czy reguła?

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko
Słowa kluczowe: COVID-19, hipokaliemia, układ renina‒angiotensyna‒aldosteron, śmiertelność

Między sercem a rozumem – jak zapobiegać i optymalnie leczyć udar niedokrwienny mózgu w przebiegu zatorowości sercowopochodnej?

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
  Autorzy: dr n. med. Karolina Gawryś, prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko
Słowa kluczowe: udar mózgu, migotanie przedsionków, leczenie przeciwkrzepliwe, incydenty zakrzepowo-zatorowe

Krajobraz po burzy, czyli leczenie ozdrowieńca z wielochorobowością po COVID-19

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko
Słowa kluczowe: COVID-19, ozdrowieniec, nadciśnienie tętnicze, przewlekły zespół wieńcowy, cukrzyca, niewydolność serca

Gdy nadciśnienie tętnicze staje się jedną z wielu chorób – jak zostać dobrym menedżerem ryzyka?

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, onkologia, POChP, obturacyjny bezdech senny [OBS], choroba wieńcowa, przewlekła choroba nerek, niewydolność serca, miażdżyca tętnic obwodowych, choroba naczyniowa mózgu

Przewlekła niewydolność serca i choroby współistniejące w gabinecie lekarza rodzinnego – jak leczyć, żeby nie zaszkodzić?

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko
Słowa kluczowe: przewlekła niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, przewlekły zespół wieńcowy, cukrzyca, choroba naczyniowa mózgu, astma/POChP, przewlekła choroba nerek

Pomiędzy prewencją pierwotną i wtórną – kiedy stosować kwas acetylosalicylowy w codziennej praktyce klinicznej?

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst., prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr n. med. Przemysław Kosiński, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: kwas acetylosalicylowy, profilaktyka pierwotna i wtórna, choroby układu sercowo-naczyniowego, wytyczne, dawkowanie

Śmierć, której można uniknąć, czyli słów kilka o hipokaliemii

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko
Słowa kluczowe: hipokaliemia, potas, suplementacja, zaburzenia rytmu