Czytelnia on-line

Lipiec 2021 NR 7 ( 402 )

Medycyna bólu

Redaktor numeru: dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Spis treści:

COVID a ból przewlekły

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
Słowa kluczowe: ból przewlekły, COVID-19

Rehabilitacja u chorych po przebytej infekcji wirusem SARS-CoV-2

  Autorzy:
 • dr n. med. Julita Istrati
Słowa kluczowe: COVID-19, SARS-CoV-2, Post-COVID Syndrome, rehabilitacja

Rola obwodowych antagonistów receptorów opioidowych μ (PAMORA) w leczeniu zaparcia stolca wywołanego opioidami

  Autorzy:
 • dr hab. n. med., prof. UM Wojciech Leppert
Słowa kluczowe: działania niepożądane, metylonaltrekson, naldemedyna, naloksegol, poopioidowe zaburzenia jelitowe, zaparcie stolca wywołane opioidami, PAMORA

Leczenie bólu u chorego na nowotwór pacjenta w podeszłym wieku

  Autorzy:
 • dr n. med. Marcin Janecki
Słowa kluczowe: ból u osób starszych, choroba nowotworowa, leki nieopioidowe, opioidy, koanalgetyki, metody niefarmakologiczne

Leczenie chorego z neuralgią po półpaścu – co nowego w zaleceniach AD 2020

  Autorzy:
 • dr hab. n. med., prof. CMKP Małgorzata Malec-Milewska
Słowa kluczowe: półpasiec, neuralgia popółpaścowa [PHN], epidemiologia półpaśca i PHN, patomechanizm półpaśca i PHN, czynniki ryzyka PHN, ból neuropatyczny, leczenie PHN

Chory z bólem fantomowym – nowe możliwości terapii

  Autorzy:
 • dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Mika
 • prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski
Słowa kluczowe: ból fantomowy, amputacja, ból neuropatyczny, neuromodulacja, leczenie bólu

Diagnostyka i leczenie pacjentów z zespołem bolesnego pęcherza moczowego/śródmiąższowego zapalenia pęcherza

  Autorzy:
 • lek. Agnieszka Kurbiel
 • dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
 • prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski
Słowa kluczowe: zespół bolesnego pęcherza, ból pęcherza, śródmiąższowe zapalenie pęcherza

Bolesne miesiączkowanie – farmakologiczne i niefarmakologiczne metody uśmierzania bólu

  Autorzy:
 • lek. Agnieszka Sękowska
 • dr hab. n. med., prof. CMKP Michał Ciebiera
Słowa kluczowe: zespół bolesnego miesiączkowania, dysmenorrhea, prostaglandyny, niesteroidowe leki przeciwbólowe, spazmolityki, antykoncepcja hormonalna

Leczenie bólu u chorych z niewydolnością nerek – aspekty kliniczne

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska
 • dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
 • dr hab. n. med. Jarosław Woroń
 • prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski
Słowa kluczowe: niewydolność nerek, ból przewlekły, analgetyki nieopioidowe, opioidy, ko-analgetyki

Leczenie bólu u pacjenta z ostrym napadem dny moczanowej

  Autorzy:
 • dr n. med. Ewa Walewska
 • dr n. med. Maria Rell-Bakalarska
Słowa kluczowe: ostry napad dny moczanowej, kolchicyna, niesteroidowe leki przeciwzapalne, glikokokortykosteroidy

Postępowanie u chorych z bólami krzyża – state of art 2021

  Autorzy:
 • dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
 • dr hab. n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska
Słowa kluczowe: ból krzyża, ból ostry, ból przewlekły, leczenie bólu

Analgezja bezopioidowa (opioid free analgesia – OFA)

  Autorzy:
 • dr n. med. Renata Zajączkowska
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek
Słowa kluczowe: opioidy, nieopioidowe leki przeciwbólowe, ko-analgetyki, techniki znieczulenia przewodowego

Koksyby – skuteczność i bezpieczeństwo stosowania

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Jarosław Woroń
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek
 • dr hab. n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska
 • dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Słowa kluczowe: koksyby, ból, farmakoterapia